آپلود سریع اسکریپت MyBB به وسیله Ftp

با استفاده از این سیستم می توانید بدون دانلود و آپلود MyBB آن را بر روی سیستم خود نصب کنید.
(همراه با "http://" و بدون "/" در آخر)